• Hem
  • Kommunalt
sida

Kommunalt

Våra uppdrag valperiod 15-18:

Komunfullmäktige 14-18:  Peter Tillman, Mia Sydow, Tryggve Thyresson ers. Sören Pettersson, Veronica Löfling och Göril Thyresson

Kommunstyrelsen: Tryggve Thyresson, partiföreträdare, Peter Tillman, ersättare.

BIN (Bildningsnämnden, ansv. för skola, barnomsorg, kultur och fritid): Tomas Wetterberg, ers..Göril Thyresson.

SAM (Social- och arbetsmarknadsnämnden, ansv. för Äldrevård, Omsorg om funktionsnedsatta (LSS), Sociala insatser såsom ungdomsvård, missbruksvård, socialbidrag, flyktingmottagande, arbetsmarknadsinsatser.) Sören Pettersson, ers. Anna Sörqvist

Dela den här sidan:

Kopiera länk