Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för 2017 består av

Peter Tillman, ordförande

Sören Pettersson, vice ordförande

Göril Thyresson, sekreterare

Tryggve Thyresson, kassör

samt

Anna Sörqvist

Towe Jegeros och

Veronica Löfling